Bảng giá trị thâm

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Liệu trình trị thâm mụn bằng CN Magic Skin + Ánh sáng sinh học 8.000.000 vnđ
Liệu trình trị thâm mụn sinh viên ( phải có thẻ sinh viên ) 8.000.000 vnđ

Bảng giá trị thâm mụn bằng công nghệ Magic Skin tại Beryl Beauty & Spa

BẢNG GIÁ TRỊ THÂM TẠI BERYL BEAUTY 

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Trị thâm nách 8.000.000 vnđ
Trị thâm mông 10.000.000 vnđ
Trị thâm bẹn 9.000.000 vnđ
Trị thâm nguyên chân 16.000.000 vnđ
Trị thâm nữa chân 11.000.000 vnđ
Trị thâm nguyên tay 12.000.000 vnđ
Trị thâm nữa tay 8.000.000 vnđ
Trị thâm nguyên lưng 16.000.000 vnđ
Trị thâm nữa lưng 11.000.000 vnđ

Bảng giá trị thâm bằng công nghệ Peeling tại Beryl Beauty

Bảng giá trị thâm bằng công nghệ Peeling tại Beryl Beauty

Đăng ký thông tin